Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004


Začiatkom júla boli niektorí z nás na dvojtýždňovej evanjelizačnej škole v Poľsku. Hoci sa po ceste vyskytli isté ťažkosti......vrátili sa plní nadšenia a nových podnetov pre naše spoločenstvo a našu službu.Článok v časopise Slovo medzi nami

Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
1pict0003.jpg
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
Evanjelizačná škola – Równia, Poľsko, júl 2004
07.07.2004
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.