Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004Začiatkom júla sme vo Važci viedli duchovnú obnovu pre ľudí navštevujúcich naše modlitebné stretká. Obnova mala názov Na ceste k tajomstvu...
Taktiež v júli naše 3 ženy Miška, Majka a Xeňa viedli obnovu v Piešťanoch. Keďže bola určená len pre dievčatá, tak sa tam prirodzene veľa tancovalo...

Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
1vazecduch02.jpg
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
2vazecduch08.jpg
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
3vazecduch19.jpg
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
4vazecduch42.jpg
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
5vazecduch59.jpg
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
Z akcií v lete roku 2004... Júl - August 2004
20.07.2004
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.