Misie na Miletičovej v Bratislave 22. - 30. septembra


Evanjelizácia na ulici
ca.li.2/1u
Programy na školách
ch.la._sko
Detské sv. omše
se.om._sv.
Obnova manželských sľubov
ov.ub.h sl
Miletičova po našom odchode :)
de.ho._odc
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.