Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
Pascha - Slávenie poslednej večere:

Počas krížovej cesty:

Voľný čas:

Vigília Vzkriesenia - slávnostná večera:
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
Veľká noc v Harmónii 5.- 9. apríla
05.04.2007
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.