Etnelato (čítaj odzadu)


Príchod animátorov - deň zero
od.ch. pri
nedeľa - deň 1.
la.de.- ne
pondelok - deň 2.
ok.el.pond
utorok - deň 3.
ok.or.- ut
streda - deň 4.
da.re.- st
štvrtok - deň 5.
ok.rt. stv
piatok - deň 6.
ok.at.- pi
sobota - deň 7.
ta.bo.- so
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.