24 hodinová adorácia 25.- 26. mája

od 17.00 hod. do 17. hod. druhého dňa
Pred vigíliou zoslania Ducha Svätého sme mali možnosť stráviť ako spoločenstvo 24 hodín pred Sviatosťou.
Okrem nás, laikov, prišli na adoráciu aj jednotlivci zo spoločenstva od redemptoristov. Takto sme zažili požehnaný čas pred naším Darcom, ktorý nadeľuje mierou hojnosti.

Modlitba...


Upratovanie...  :)
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
24 hodinová adorácia 25.- 26. mája
25.05.2007
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.