Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra


V rámci vizitácie u redemptoristov prebehlo stretnutie s laickými sympatizantmi, ktorí spolupracujú s rehoľou či už ako spoločenstvá, alebo menšie skupinky.
Priebeh stretnutia viedol viceprovinciál rehole redemptoristov, o. Michal Zamkovský, ktorý nám názorne ukázal pozitíva tejto spolupráve v súčasnej dobe.
Počas stretnutia odzneli aj svedectá a skúsenosti laikov z tejto spolupráce.
                                       
                                       
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
Vizitácia u redemptoristov, stretnutie s laikmi 22. novembra
22.11.2007
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.