2. ZŠ v Ľubici


V utorok (22.10.2019) sme boli na ZŠ v Ľubici a boli sme vrelo prijatí pani riaditeľkou. Mali sme pre celú školu 4 programy. Decká boli neskutočné!
Výnimočné bolo, že na programoch sme boli v zostave z troch spoločenstiev z Rieky, zo Shekiny aj z Calvary - tri spoločenstvá spolu na misiách a jeden Duch, a mali sme asi najviac kňazov, čo som kedy zažila za 20 rokov na misiách, bol s nami Jožko Mihok, otec Christopher, dokonca bol s nami Jožko redemptorista od Grékov a na dva posledné programy prišiel aj Peťo Slobodnik, a pán farár z Ľubice bol úplne na všetkých programoch a potom došiel aj kaplán z Ľubice. To bolo výnimočné a mocné.


2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
2. ZŠ v Ľubici
ci.bi.v_lu
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.