3. SOU + škôlka + Gymnázium KK


Dnes (streda 23.10.2019) sme boli na strednej umeleckej škole, kde sme mali dva programy. Jeden z nich bol veľmi netradičný, ale veľmi fajn.
Potom sme  boli v škôlke, kde keď Paľo chcel prísť k piesni "Keď Pán Ježiš bol maličký nikdy neleňošil" a rozprával o maličkom Ježišovi, tak
bolo jedno dieťa, ktoré malo v ruke krížik s Ježišom a vykríklo "aj tu je Ježiš!" a zdvíhalo krížik hore. A znovu, keď sme spomenuli Ježiša, tak znovu sa ozvalo: "aj tu je Ježiš!"
A potom sme mali ešte program na gymnáziu tam, kde chodili niektorí mladí z Rieky Života, bola to pocta byť tam.


3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
3. SOU + škôlka + Gymnázium KK
23.10.2019
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.